Asana: Virabhadrasana

[CAT]

YOGA: L’ ASANA (LA POSTURA)

Els regals que ens aporta el yoga són nombrosos i molt variats, com els pètals d’una flor de lotus. I tot i que l’ensenyança del yoga és molt àmplia i toca tots els aspectes de la vida, és la pràctica de l’asana (la postura), que l’ha fet popular a tot el món. Però hi ha una molt bona raó per la popularitat que envolta al yoga.

La pràctica de l’asana desafia el cos i focalitza la ment, mentre que els principis més filosòfics encoratgen el creixement espiritual. Podem entendre les ansanes com una pregària, amb un efecte molt significatiu i saludable, tant en el cos físic, com en la psique i la salut emocional. Aquest és un dels aspectes que diferencia l’asana de les pràctiques d’altres formes de moviments sistematitzats.

Les asanes sovint s’anomenen segons l’antic estat yoguic, la deïtat, l’animal sagrat a qui representen. El mite rere cada asana pretén servir d’inspiració per millorar la pràctica, nodrint-la amb una qualitat més profunda i meditativa. Ens aporten una perspectiva més fresca de nosaltres mateixos, ajudant-nos a connectar l’asana, amb la nostra vida diària.

Aquests aspectes mitològics permeten veure les imperfeccions humanes, fent-les més fàcils de relacionar amb situació que es puguin viure al llarg de la vida. D’aquesta manera, ens fan reflexionar sobre alguns aspectes de la nostra vida, quan en algun moment ens hem pogut sentir de la mateixa manera, quan ens hem qüestionat el nostre potencial o dubtat de la nostra habilitat d’aconseguir alguna cosa que pensàvem que no podríem.

D’aquesta manera, a través del mite, l’asana es pot convertir en un vehicle de transformació.

Virabhadrasana

El mite de Virabhadrasana

La postura Del Guerrer.

El Gran Shiva (déu Hindú) està ferotgement i eternament enamorat de Shakti. Shakti té moltes encarnacions i en les seves formes diferents és coneguda per diferents noms. En una de les seves vides, Shakti era coneguda per Sati, va néixer en una família mortal on el seu pare es deia Daksha. Sati era una noia preciosa i devota completa del déu Shiva. Era el seu amor secret i ho va mantenir en profund secret dins el seu cor, mentre creixia, adorant-lo i professant-li el seu amor.

*Recordem que Shiva és un Déu, per tant no està materialitzat.

El pare de Sati, Daksha no li agradava de Shiva. Quan Sati va arribar a l’edat de casar-se, Daksha va preparar una festa on va convidar tots els pretendents de la zona, excepte Shiva.

Sati, que era una noia molt intel·ligent, sabia com comportar-se al voltant del seu pare per aconseguir el que volia. Així que durant la festa va estar parlant amb els pretendents, fent veure que hi posava interès. Però quan va arribar el moment d’escollir el pretendent i col·locar la garlanda de flors al voltant del coll, Sati va llançar la garlanda al cel i va invocar el nom del Gran Shiva. Aquest va aparèixer al cel, envoltat per la garlanda i es va deixar caure al costat de Sati. Segons la tradició, qui porti la garlanda, ha de ser el qui es casi amb la filla, així que a Daksha no li va quedar cap més opció que acceptar el matrimoni.

La fúria de Daksha era evident. No li agradava Shiva i no acceptava aquell matrimoni, encara que la seva filla fos feliç.

Després de l’enllaç, Shiva i Sati van marxar a viure, feliçment, al cim d’una muntanya. Daksha, encara decebut i enfurismat, va organitzar una altra festivitat, convidant la seva filla, però no al seu espòs, un acte que es considera un insult de gran ordre.

Sati es va enfadar molt sabent que el seu pare encara no acceptava la seva decisió, tot i que aquesta la feia feliç.

Quan va arribar a la festa Sati es va presentar davant el seu pare amb decepció i una pena molt gran. Tots els assistents van poder veure com la bonica filla de Daksha plorava davant el seu pare. Daksha, en veure la seva filla d’aquella manera, va quedar alterat i molt inquiet, però es va mantenir ferm en la seva decisió de rebuig cap al seu gendre, Shiva.

La fúria que va sentir Sati i la gran tristesa que es va apoderar del seu cor, van encendre un foc intens i brillant, que va brollar del seu interior i que va fer que les flames d’aquell foc cobrissin tot el seu cos, convertint-se, en segons, en una pila de cendra, davant mateix dels ulls incrèduls del seu pare.

L’auto-immolació de Sati, va causar un gran desordre a l’univers. Un desordre que Shiva va sentir immediatament des del seu estat meditatiu al cim del Mont Kailash. Va saber a l’instant que alguna cosa li havia passat a Sati. La seva fúria va ser tan gran que en aquell estat, sense pensar, es va alçar i va tallar-se una rasta del cap. Una rasta que, en caure a terra, va serpentejar muntanya avall només per aparèixer al bell mig de la festa, al punt just on les cendres de Sati restaven.

(Es creu que mantenint el cabell lligat l’energia roman dins el mateix cabell i el cos, mantenint a una persona forta i sana. Podem veure aquest acte de tallar-se la rasta, com un acte de gran poder, ja que està tallant una part de la seva energia per a usar-la materialment).

Aquella rasta serpentejant va transformar-se en Virabhadra, el gran guerrer, que es va aixecar del terra (guerrer 1), va embeinar la seva espasa (guerrer 2) i va tallar el cap de Daksha que, abans que caigués a terra, Virabhadra va agafar-lo amb les mans (guerrer 3). Aquesta escena va deixar en xoc a tots els assistents de la festa que es van ajupir, tement que Virabhadra els hi pogués tallar el cap.

Al món dels déus els actes passen gairebé instantàniament. Va ser així que mentre Virabhadra s’alçava, Sati retornava a un cos nou per anar a raonar amb Shiva. Quan va arribar i va veure el que havia passat, va alliçonar a Shiva cridant a Virabhadra que mirés què havia fet, ja que sabia que a través seu Shiva l’escoltava.

“Ja sé que el meu pare no va ser amable, però no era la teva responsabilitat teva posar-te en mig de la situació i matar-lo. Et sembla que això resoldrà el problema i farà que t’accepti?”

Shiva realment no s’ho havia plantejat. Havia actuat amb ràbia i sense pensar com se sentiria la seva estimada Sati, ni com amb aquest acte, començava una seqüència d’esdeveniments dramàtics que farien, realment, les coses més complicades. La Sati li va demanar que hi poses remei al mateix moment. Així que Shiva, va agafar el seu trident i va anar cap a la festa, ordenant a Virabhadra que es mantingués al marge. Va agafar el cap de Daksha i com que no encaixava amb el seu cos, el va unir amb el primer que va trobar: el d’una cabra. Va tallar el cap de la cabra i hi va posar el cap de Daksha.

Shiva va respirant una gran exhalació i la vida va retornar al cos de Daksha. De sobte Daksha es va sentir agraït que Shiva s’haguera adonat del seu error i ho hagués compensat.

Amb gratitud i adonant-se que no havia actuat de la millor manera, Daksha va organitzar una altra festa, nomenant Shiva i Sati convidats d’honor.[ESP]

YOGA: El Asana (LA POSTURA)

Los regalos que nos aporta el yoga son numerosos y muy variados, como los pétalos de una flor de loto. Y a pesar de que la enseñanza del yoga es muy amplia y toca todos los aspectos de la vida, es la práctica del asana (la postura), que lo ha hecho popular en todo el mundo. Pero hay una muy buena razón para la popularidad que rodea al yoga.

La práctica del asana desafía el cuerpo y focaliza la mente, mientras que los principios más filosóficos alientan el crecimiento espiritual. Podemos entender las ansanas como una oración, con un efecto muy significativo y saludable, tanto en el cuerpo físico, como en la psique y la salud emocional. Este es uno de los aspectos que diferencia la asana de las prácticas de otras formas de movimientos sistematizados.

Las asanas menudo se denominan según el antiguo estado yóguico, la deidad o el animal sagrado al que representan. El mito detrás de cada una de ellas pretende servir de inspiración para mejorar la práctica, nutriéndola con una calidad más profunda y meditativa. Nos aportan una perspectiva más fresca de nosotros mismos, ayudándonos a conectar el asana, con nuestra vida diaria.

Estos aspectos mitológicos permiten ver las imperfecciones humanas, haciéndolas más fáciles de relacionar con situaciónes que se puedan vivir a lo largo de la vida. De este modo, nos hacen reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra propia vida cuando, en algún momento, nos hemos podido sentir de la misma manera, cuando nos hemos cuestionado nuestro potencial o dudado de nuestra habilidad de conseguir algo que pensábamos que no podríamos.

De este modo, a través del mito, la asana puede convertirse en un vehículo de transformación.

Virabhadrasana

El mito de Virabhadrasana

La postura Del Guerrero.

El Gran Shiva (dios hindú) está ferozmente y eternamente enamorado de Shakti. Shakti tiene muchas encarnaciones y en sus formas diferentes es conocida por diferentes nombres. En una de sus vidas, Shakti era conocida por Sati, nació en una familia mortal donde su padre se llamaba Daksha. Sati era una chica preciosa y devota completa del dios Shiva. Era su amor secreto y lo mantuvo en profundo secreto en su corazón, mientras crecía, adorándolo y profesando-su amor.

* Recordemos que Shiva es un Dios, por lo tanto no está materializado.

El padre de Sati, Daksha no le gustaba de Shiva. Cuando Sati llegó a la edad de casarse, Daksha preparó una fiesta donde invitó a todos los pretendientes de la zona, excepto Shiva.

Sati, que era una chica muy inteligente, sabía cómo comportarse alrededor de su padre para conseguir lo que quería. Así que durante la fiesta estuvo hablando con los pretendientes, haciendo ver que ponía interés. Pero cuando llegó el momento de escoger el pretendiente y colocar la guirnalda de flores alrededor del cuello, Sati lanzó la guirnalda al cielo e invocó el nombre del Gran Shiva. Este apareció en el cielo, rodeado por la guirnalda y se dejó caer al lado de Sati. Según la tradición, quien lleve la guirnalda, debe ser el que se case con la hija, así que a Daksha no le quedó más opción que aceptar el matrimonio.

La furia de Daksha era evidente. No le gustaba Shiva y no aceptaba aquel matrimonio, aunque su hija fuera feliz.

Tras el enlace, Shiva y Sati se fueron a vivir felizmente, en la cima de una montaña. Daksha, aunque decepcionado y enfurecido, decidió organizó otra festividad, invitando a su hija, pero no a su esposo, un acto que se considera un insulto de gran orden.

Sati se enfadó mucho sabiendo que su padre aún no aceptaba su decisión, aunque esta la hiciera feliz.

Cuando llegó a la fiesta Sati se presentó ante su padre con decepción y una pena muy grande. Todos los asistentes pudieron ver cómo la hermosa hija de Daksha lloraba ante su padre. Daksha, al ver a su hija de aquella manera, quedó alterado y muy inquieto, pero se mantuvo firme en su decisión de rechazo hacia su yerno Shiva.

La furia que sintió Sati y la gran tristeza que se apoderó de su corazón, encendieron un fuego intenso y brillante, que brotó de su interior y que hizo que, las llamas de aquel fuego cubrieran todo su cuerpo convirtiendo -se, en segundos, en una pila de ceniza frente a los ojos incrédulos de su padre.

La auto-inmolación de Sati, causó un gran desorden en el universo. Un desorden que Shiva sintió inmediatamente desde su estado meditativo en la cima del Mont Kailash. Supo al instante que algo le había pasado a Sati. Su furia fue tal que, en ese estado y sin pensar, se levantó y se cortaro una rasta de la cabeza. Una rasta que al caer al suelo va serpentear montaña abajo, sólo para aparecer en medio de la fiesta, en el punto justo donde las cenizas de Sati quedaban.

( se cree que manteniendo el pelo anudado la energía permanece dentro del mismo y del cuerpo, manteniendo a una persona fuerte y sana. Podemos ver este acto de cortar-se la rasta, como un acto de gran poder, ya que esta. cortando una parte de su energía para usar-la materialmente).

Aquella rasta serpenteando se transformó en Virabhadra, el gran guerrero, que se levantó de la tierra (guerrero 1), envainó su espada (guerrero 2) y cortó la cabeza de Daksha que, antes de que cayera al suelo, Virabhadra va agarrarse que, antes de que cayera al suelo, Virabhadra cogió con las manos (guerrero 3). Esta escena dejó en shock a todos los asistentes de la fiesta que se agacharon, temiendo que Virabhadra les pudiera cortar la cabeza a ellos también.

En el mundo de los dioses los actos pasan casi instantáneamente. Fue así que mientras Virabhadra se alzaba, Sati retornaba a un cuerpo nuevo para ir a razonar con Shiva. Cuando llegó y vio lo que había pasado, aleccionó a Shiva llamando a Virabhadra que mirara qué había hecho, ya que sabía que a través de ella Shiva le escucharía.

“Ya sé que mi padre no fue amable, pero no era tu responsabilidad ponerte en medio de la situación y matarlo. ¿Te parece que esto resolverá el problema y hará que te acepte?”

Shiva realmente no se lo había planteado. Había actuado con rabia y sin pensar cómo se sentiría su amada Sati, ni como con este acto, comenzaba una secuencia de acontecimientos dramáticos que harían las cosas más complicadas. Sati le pidió que pusiese remedio en aquel mismo momento. Así que Shiva, cogió su tridente y fue hacia la fiesta, ordenando a Virabhadra que se mantuviera al margen. Cogió la cabeza de Daksha y como no encajaba con su cuerpo, lo unió con el primero que encontró: el de una cabra. Cortó la cabeza de la cabra y puso la cabeza de Daksha.

Shiva respiró una gran exhalación y la vida retornó al cuerpo de Daksha. De repente Daksha se sintió agradecido que Shiva se hubiera dado cuenta de su error y lo hubiera compensado.

Con gratitud y dándose cuenta de que no había actuado de la mejor manera, Daksha organizó otra fiesta, nombrando Shiva y Sati invitados de honor.


[ENG]

YOGA: The Asana (THE POSTURE)

The gifts that yoga brings us are numerous and varied, like the blossoms of a lotus. And although the teaching of yoga is very broad and touches all aspects of life, it is the practice of the asana (posture), which has made it popular all over the world world. But there is a very good reason for the popularity surrounding yoga.

Asana practice challenges the body and focuses the mind, while more philosophical principles encourage spiritual growth. We can understand the ansanas as a prayer, with a very significant and healthy effect, both in the physical body, as in the psyche and emotional health. This is one of the aspects that differentiates the asana from the practices of other forms of systematized movements.

The asanas are often called according to the ancient yogic state, the deity or the sacred animal they represent. The myth behind each of them aims to serve as inspiration to improve the practice, nurturing it with a deeper and more meditative quality. They bring us a fresher perspective of ourselves, helping us to connect the asana, with our daily life.

These mythological aspects allow us to see human imperfections, making them easier to relate to situations that can be experienced throughout life. In this way, they make us reflect on some aspects of our own life when, at some point, we have felt the same way, when we have questioned our potential or doubted our ability to achieve something we thought we could not.

In this way, through the myth, the asana can become a vehicle for transformation.

 

Virabhadrasana

The myth of Virabhadrasana

The position of the Warrior.

The Great Shiva (Hindu god) is fiercely and eternally in love with Shakti. Shakti has many incarnations and in its different forms is known by different names. In one of their lives, Shakti was known by Sati and was born in a mortal family where his father was called Daksha. Sati was a beautiful and girl completely devoted to the god Shiva. It was his secret love and he kept it secretly deep inside her heart, as she grew up, adoring and professing her love.

* Remember that Shiva is a God, therefore it is not materialized.

Sati’s father, Daksha did not like Shiva. When Sati reached the age of marriage, Daksha prepared a party where he invited all the suitors of the area, except Shiva.

Sati, who was a very smart girl, knew how to behave around her father to get what she wanted. So during the party she was talking to the suitors, showing that she was interested. But when it came time to choose the suitor and place the garland of flowers around his neck, Sati cast the garland to the sky and invoked the name of the Great Shiva. He appeared in the sky, surrounded by the garland and dropped by Sati’s side. According to tradition, whoever wears the garland should be the one who marries the daughter, so Daksha had no choice but to accept the marriage.

Daksha’s fury was evident. He did not like Shiva and he did not accept that marriage, even if his daughter was happy.

After the link, Shiva and Sati went to live happily, on top of a mountain. Daksha, although disappointed and enraged, decided to organize another party, inviting her daughter, but not her husband, an act considered an insult of great order.

Sati got very angry knowing that her father still did not accept her decision, even if it made her happy.

When she arrived at the party Sati appeared before his father with disappointment and a very great sorrow. All attendees could see how Daksha’s beautiful daughter was crying before her father. Daksha, seeing his daughter in that way, was upset and very restless, but remained firm in his decision to reject his son-in-law Shiva.

Sati felt the anger and great sadness that gripped his heart, ignited an intense and brilliant fire, which erupted from inside and that made the flames of that fire would cover his entire body becoming He, in seconds, a pile of ash before the unbelieving eyes of his father.

The self-immolation of Sati, caused a great disorder in the universe. A disorder that Shiva felt immediately from his meditative state on the summit of Mount Kailash. He knew instantly that something had happened to Sati. His fury was such that, in that state and without thinking, he got up and cut a rasta from his head. A rasta that when it falls to the ground will meander down the mountain, only to appear in the middle of the party, at the exact point where Sati’s ashes remained.

(It is believed that by keeping the hair knotted the energy remains inside the body and the body, keeping a person strong and healthy.) We can see this act of cutting off the rasta, as an act of great power, as it is cutting a part of their energy to use-materially).

That rasta snaking became Virabhadra, the great warrior, who rose from the earth (warrior 1), he sheathed his sword (Warrior 2) and cut off the head of Daksha, before he hit the ground, Virabhadra will hold that, before he fell to the ground, Virabhadra took hold with his hands (warrior 3). This scene shocked everyone at the party who crouched, fearing that Virabhadra could cut off their heads as well.

In the world of the gods, acts happen almost instantaneously. It was so that while Virabhadra was rising, Sati returned to a new body to go reason with Shiva. When he arrived and saw what had happened, he instructed Shiva by calling Virabhadra to see what he had done, since he knew that through her Shiva would listen to him.

“I know my father was not nice, but it was not your responsibility to put you in the middle of the situation and kill him. Do you think this will solve the problem and make him accept you?”

Shiva had not really considered it. He had acted with rage and without thinking how his beloved Sati would feel, nor as with this act, began a sequence of dramatic events that would make things more complicated. Sati asked him to remedy that very moment. So Shiva, took his trident and went to the party, ordering Virabhadra to stay on the sidelines. He took the head of Daksha and since it did not fit with his body, he joined it with the first one he found: that of a goat. He cut the head of the goat and put Daksha’s head.

Shiva breathed a great exhalation and life returned to the body of Daksha. Suddenly Daksha was grateful that Shiva had realized his mistake and compensated for it.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s