La respiració Completa i el Pranayama

[CAT]

LA RESPIRACIÓ COMPLETA

La respiració és una de les parts fonamentals de la pràctica del yoga, si no la més important, ja que quan la regulem ens dóna accés a aspectes de la nostra ment.

Respirar és el que ens manté vius i el cos, automàticament, fa aquesta funció. El sistema nerviós autònom controla aquesta respiració i està format pel sistema nerviós simpàtic, que s’associa amb les hormones de l’estrès (l’adrenalina i els corticoesteroides); i el sistema nerviós parasimpàtic, que s’associa amb la relaxació.

Al llarg del dia i de la nostra vida, aquesta respiració es veu afectada per tot allò que vivim i sentim. Si estem preocupats, si tenim por, si portem un ritme de vida frenètic, si vivim constantment enfadats, etc. Tot influeix a la nostra respiració, ja que el cervell dóna l’ordre al sistema nerviós, perquè aquest, en funció d’això, actuí. Si estem en constant tensió, perquè la nostra feina implica un nivell d’exigència molt alt (o ens l’autoimposem nosaltres), el cos es tensa i la respiració es mou en funció.

És per això que és tan important ser conscient de la respiració. Quan posem consciència al respirar, és a dir que respirem controlant el moviment, sent conscients que estem respirant, el cos ja no té el domini, sinó que el tens tu. Tu tens el control de la respiració i en conseqüència la resta comença a adaptar-se.

Quan som conscients de la nostra respiració, no només observem com el cos respira, sinó que obrim i utilitzem tota la musculatura implicarà en el moviment de la caixa toràcica, donant espai als pulmons perquè s’expandeixin i s’obrin, relaxant el diafragma i captant més O2.

Amb el yoga treballem la respiració amb el Pranayama.

Prana = energia vital Ayama = dimensió / control conscient

El Pranayama és la quarta branca dins els Yogasutras de Patanjali i significa acció de controlar el procés prànic a través de la respiració.

 1. Yama
 2. Niyama
 3. Asana
 4. Pranayama
 5. Pratyahara
 6. Dharana
 7. Dhyana
 8. Samadhi.

Hatha Yoga Pradipika diu: “Controlant els pranes, la ment es controla automàticament. Ja que el prana i la ment estan relacionades. Quan és regulaa el ritme de la respiració, s’aconsegueix regular el prana i quan regulem el prana la ment s’estabilitza”.

 

La respiració completa o respiració yògica

Com he comentat la tècnica de control de la respiració es diu Pranayama, però el Pranayama consta de diverses tècniques de control i cada una d’elles treballa diferents aspectes.

Avui em centraré en la respiració completa. La respiració completa, com el seu nom indica, és la respiració que utilitza tots els espais implicats en el moviment de la respiració: l’abdominal, intercostal i el pectoral.

Et proposo que observis un moment la teva respiració: Des d’on respires? Des de les clavícules, les costelles o l’abdomen?

La majoria de la societat respira per la part superior de la caixa toràcica, és a dir per les clavícules. Quan respirem utilitzant només la zona clavicular, estem limitant la respiració, potenciant el bloqueig. Aquesta limitació potencia l’ansietat, la pressió, l’estrès o el descontrol.

Amb la respiració completa, el que fem és alliberar l’abdomen, deixant que les vísceres (els budells) tinguin espai i en conseqüència el diafragma es pugui expandir i relaxar-se, potenciant la relaxació. Recorda, quan respirem conscientment la ment està centrada en els passos de la respiració i no té temps per dispersar-se. En certa manera és com una meditació.

Com funciona la respiració completa?

INHALACIÓ

 • Exhales portant l’abdomen i el melic cap dins, treien tot l’aire.
 • Alliberes suaument l’abdomen i inhales, permetent que la panxa s’infli.
 • Seguidament portem la respiració a les costelles (a la part inferior sota les axil·les, sentint com la musculatura intercostal s’expandeix, creant espai lateral).
 • Finalment el pit s’infla suaument, sense cap esforç.

EXHALACIÓ

 • Baixem suaument des del pit
 • tanquem les costelles.
 • Activem l’abdomen i el melic cap a la columna, treien tot l’aire.

D’aquesta manera, la pràctica i domini de la respiració completa ens permet utilitzar tot l’espai i musculatura implicada de manera conscient, a la vegada que ens connecta amb nosaltres, potenciant la relaxació, la concentració, la calma, la serenitat… durant el nostre dia a dia i, en conseqüència en permet tenir una relació més sana amb el nostre entorn.

Beneficis de la respiració completa:

 • Aprofita i amplia la capacitat pulmonar.
 • Activa la circulació i tonifica el cor
 • Fa un massatge als òrgans
 • Entrena l’autocontrol
 • Millora la percepció d’un mateix
 • Millora l’autoestima
 • Proporciona serenitat i concentració.

 

Alguns dels beneficis del Pranayama són:

 • Treballa a tots els nivells: físic, prànic, mental i emocional.
 • Millora la captació d’oxigen i l’eliminació de Co2.
 • Equilibra ida i pingala.
 • Harmonitza i uneix Prana i Apana.
 • Millora la memòria i la claredat mental.
 • Dona calma i serenitat.
 • Indueix a un estat mental profund que facilita els estats d’interiorització, concentració i meditació.

[ESP]

La respiración es una de las partes fundamentales de la práctica del yoga, si no la más importante, ya que cuando la regulamos nos da acceso a aspectos de nuestra mente.

La respiración es lo que nos mantiene vivos y el cuerpo realiza esta función automáticamente. El sistema nervioso autónomo controla la función de respirar y está formado por el sistema nervioso simpático, que se asocia con las hormonas del estrés (la adrenalina y los corticosteroides); y el sistema nervioso parasimpático, que está asociado con la relajación.

A lo largo del día y en nuestras vidas, esta respiración se ve afectada por todo lo que experimentamos y sentimos. Si estamos preocupados, si tenemos miedo, si llevamos un ritmo frenético de vida, si vivimos constantemente enojado, si hemos tenido un disgusto, etc. Todo influye en nuestra respiración, ya que el cerebro da orden al sistema nervioso, porque éste, dependiendo de él, actúe. Si estamos en constante tensión, porque nuestro trabajo implica un nivel de exigencia muy alto (o nos lo auto imponemos nosotros), el cuerpo se tensa y la respiración se mueve en función.

Por eso es tan importante ser consciente de la respiración. Cuando ponemos conciencia al respirar, es decir que respiramos controlando el movimiento, siendo conscientes de que estamos respirando, el cuerpo ya no tiene el dominio, sino que lo tienes tú. Tu tiene el control de la respiración y, en consecuencia, el resto comienza a adaptarse.

Cuando somos conscientes de nuestra respiración, no sólo observamos como el cuerpo respira, sino que abrimos y utilizamos toda la musculatura implicada en el movimiento de la caja torácica, dando espacio a los pulmones para que se expandan y se abran, relajando el diafragma y captando más O2.

Con el yoga el trabajo con la respiración se llama Pranayama.

Prana = energía vital              Ayama = dimensión / control consciente

El Pranayama es la cuarta rama en el Yogasutras de Patanjali y significa la acción para controlar el proceso pránica a través de la respiración.

 1. Yama,
 2. Niyama
 3. Asana
 4. Pranayama
 5. Pratyahara
 6. Dharana
 7. Dhyana
 8. Samadhi.

Hatha Yoga Pradipika dice: “Controlando los Pranas, la mente se controla automáticamente. Ya que el prana y la mente están relacionados. Cuando es regula el ritmo de la respiración, se consigue regular el prana y cuando regulamos el prana la mente se estabiliza “.

De esta manera, controlando la respiración, influenciamos directamente los procesos fisiológicos del cuerpo, el sistema nervioso central y el corazón, mientras favorecemos la relajación.

Respiración completa o respiración yóguica

Como he comentado la técnica de control de la respiración se llama Pranayama, pero el Pranayama consta de diversas técnicas de control y cada una trabaja un aspecto diferente.

Hoy hablaré de respiración completa. La respiración completa, como su nombre indica, es la respiración que utiliza todos los espacios involucrados en el movimiento de la respiración: abdominal, intercostal i pectoral.

Te propongo que observes un momento tu respiración. ¿Desde dónde respiras? ¿Desde las clavículas, las costillas o el abdomen?
La mayor parte de la sociedad respira a través de la parte superior de la cavidad torácica, es decir, las clavículas. Cuando respiramos usando sólo la zona clavicular, estamos limitando la respiración, potenciando el bloqueo. Esta limitación aumenta la ansiedad, la presión, el estrés o la falta de control.

Con la respiración completa, lo que hacemos es liberar el abdomen, dejando que las vísceras (tripas) tengan espacio y en consecuencia el diafragma se pueda expandir y relajar, potenciando la relajación. Recuerda, cuando respiramos conscientemente la mente se centra en los pasos de respiración y no tiene tiempo para dispersarse. En cierto modo es como una meditación.

¿Cómo funciona la respiración completa?

INHALACIÓN

 • Exhales llevando el abdomen y el ombligo hacia adentro, trajeron todo el aire.
 • Suelte el abdomen e inhale, permitiendo que el estómago se hinche.
 • Seguidamente llevamos la respiración en las costillas (en la parte inferior bajo las axilas, sintiendo como la musculatura intercostal expande, creando espacio lateral).
 • Finalmente el pecho se hincha suavemente, sin esfuerzo.

EXHALACIÓN

 • Bajamos suavemente del pecho
 • Cerramos las costillas
 • Activamos el abdomen y el ombligo hacia la columna, trajeron todo el aire.

De este modo, la práctica y dominio de la respiración completa nos permite utilizar todo el espacio y musculatura implicada de manera consciente, a la vez que nos conecta con nosotros, potenciando la relajación, la concentración, la calma, la serenidad… durante nuestro día a día y, en consecuencia, nos permite tener una relación más sana con nuestro entorno.

Beneficios de la respiración completa:

 • Aprovechar y ampliar la capacidad pulmonar.
 • Activa la circulación y tonifica el corazón
 • Hace un masaje a los órganos
 • Entrenar el autocontrol
 • Mejora la percepción de uno mismo
 • Mejorar la autoestima
 • Proporciona serenidad y concentración.

 

Algunos de los beneficios de Pranayama son:

 • Trabajo en todos los niveles: físico, práctico, mental y emocional.
 • Mejorar la absorción de oxígeno y la eliminación de Co2.
 • El equilibrio va y pingala.
 • Armoniza y une Prana y Apana.
 • Mejora la memoria y la claridad mental.
 • Dale calma y serenidad.
 • Induce un estado mental profundo que facilita los estados de interiorización, concentración y meditación.

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s