Yoga i Ayurveda: L’equilibri en el canvi d’estació

[CAT]

Avui, després de molts de dies buscant un moment, m’agradaria compartir l’experiència viscuda al retir de tardor que vàrem dur a terme el passat octubre.

Amb moltíssimes ganes i amb molta il·lusió, l’equip de Retiros de Yoga y Ayurveda, vàrem decidir organitzar un retir durant la tardor per a treballar, des del Yoga i l’Ayurveda, tots els canvis que es produeixen en aquesta època.

Venim de l’estiu, de la calor, per a passar a la tardor, on comença el fred i el vent, les fulles comencen a caure i els primers microbis comencen a treure el cap. És una època de moviments i de canvis i tot es comença a preparar per a l’arribada del fred. En Ayurveda el vata està inestable. Per fer-te’n cinc cèntims, en Jordi, el terapeuta en ayurveda, ens va explicar que a l’ayurveda les característiques físiques i mentals d’una persona s’anomenen doshas i n’hi ha tres Vata, Pitta, Kapha. Vata, constitueix l’èter i l’aigua; Pitta, constitueix el foc i Kapha, constitueix la terra i l’aigua.

Així, amb l’objectiu d’equilibrar vata, vam preparar tot el retir de tardor: les classes matinals de yoga, l’alimentació, les classes d’ayurveda, les classes de pranayama i el bany sonor. Tot destinat a prendre consciència de vata, dels  moviments mentals de la nostra ment i els moviments físics.

Un retir destinat a escoltar-nos i a estimar-nos, poder afrontar els canvis des de la consciència, l’amor i el respecte.

Om shanti

(al final del document trobareu algunes fotos)


[ESP]

Hoy, después de muchos días buscando un momento, me gustaría compartir la experiencia vivida en el retiro de otoño que llevamos a cabo el pasado octubre.

Con muchísimas ganas y con mucha ilusión, el equipo de Retiros de Yoga y Ayurveda, decidimos organizar un retiro durante el otoño para trabajar, desde el Yoga y el Ayurveda, todos los cambios que se producen en esta época.

Venimos del verano, del calor, para pasar en otoño, donde empieza el frío y el viento, las hojas comienzan a caer y los primeros microbios empiezan a sacar la cabeza. Es una época de movimientos y de cambios y todo se empieza a preparar para la llegada del frío. En Ayurveda el vata está inestable. Para hacerte cinco céntimos, Jordi, el terapeuta en ayurveda, nos explicó que el ayurveda las características físicas y mentales de una persona se denominan doshas y hay tres: Vata, Pitta, Kapha . Vata, constituye el éter y el agua; Pitta, constituye el fuego y Kapha, constituye la tierra y el agua.

Así, con el objetivo de equilibrar vata, preparamos todo el retiro de otoño: las clases matinales de yoga, la alimentación, las clases de ayurveda, las clases de pranayama y el baño sonoro. Todo destinado a tomar conciencia de vata, los movimientos mentales de nuestra mente y los movimientos físicos.

Un retiro destinado a escucharnos y a amarnos, poder afrontar los cambios desde la conciencia, el amor y el respeto.

Om Shanti

(al final del documento encontraréis algunas fotos)


[ENG]

Today, after many days looking for a moment, I would like to share the experience of the autumn retreat that we carried out last October.

With much and great enthusiasm, the team of Retiros de Yoga y Ayurveda, we decided to organize a retreat in autumn to work, from Yoga and Ayurveda, on all the changes that occur at this time of the year.

We come from summer, from the heat. What comes after that is autumn, when the cold and the wind begin to appear, the leaves begin to fall and the first microbes begin to remove the head. It is a time of movement and changes and everything begins to prepare for the arrival of the cold. The vata in Ayurveda is unstable. In a nutshell, Jordi, the Ayurveda therapist, explained that Ayurveda’s physical and mental characteristics are called doshas and there are three: Vata, Pitta, KaphaVata, is formed ether and water; Pitta, constitutes fire and Kapha, constitutes earth and water.

Thus, with the aim of balancing vata, we prepared the whole autumn retreat: morning yoga classes, food, ayurveda classes, pranayama classes and sound bath. All for the pourpouse of becoming aware of vata, the mental movements of our mind and physical movements.

A retreat designed to make us listen to ourselves and love ourselves, to make us capable of faceing the changes from conscience,  love and respect.

Om Shanti

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s